Alky (Alciformes)

Vyhunutá alka veľká Alky (Alciformes) je rad vtákov, ktorý tesne nadväzuje na rad čajok, ale v spôsobe života a pri potápaní majú mnoho svojráznych znakov. Areálom aliek je Severný ľadový oceán a s ním spojené zálivy. V zime pri sťahovaní preletujú polárny kruh a hniezdia južnejšie, v severných miernych pásmach. Do tejto skupiny zdatných plavcovb a skúsených potápačov patria alky, norce a alkovce.

Mníšíky sú smiešne vyzerajúce vtáky z radu aliek. Majú nápadne vysoký, z bokov sploštený zobák, ktorý sa v čase rozmnožovania ešte zväčší a nadobúda výraznú kresbu. Keď kŕmia mláďatá, ponárajú sa a lovia ryby, ktoré naukladajú do zobáka a často ich aj tucet nesú do hniezda.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Alky (Alciformes)