Bahniaky (Charadriiformes)

Brehár Bahniaky (Charadriiformes) sú malé až stredne veľké vtáky s jemnou telesnou stavbou, bohatým operením a páperím po celom tele. Bahniaky výborne lietajú, dobre a vytrvalo chodia, let majú prudký. Žijú na bahnistých alebo kamenistých brehoch morí, jazier a riek, na močiaroch a mokrých lúkach. Majú dlhé nohy a často chodia v plytkej vode. Väčšina druhov má dlhý zobák, ktorým vyberá živočíšnu potravu z bahna, prípadne z bahnistej, mäkkej pôdy. Hiezdia na zemi a mláďatá nekŕmia.

Živia sa živočíšnou potravou, niektoré špeciálne určitou skupinou živočíchov, napr. lastúrničiare morskými lastúrnikmi. Otvárajú ich šikovne z bokov silne stisnutým zobákom.

Hvizdáky (Numenius spp.) poznáme podľa dlhého ohnutého zobáka. Rozšírené sú po celom svete. Väčšiu časť roka strávia v močiaroch, na súši sa zdržujú len v čase párenia.

Kalužiaky (Tringa spp.) sú malé, štíhle brodivé vtáky s dlhým tenkým zobákom, ktorý neustále zapichujú do bahna, kde hľadajú drobný hmyz.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Bahniaky (Charadriiformes)