Cicavce (Mammalia)

pavián Úspešnosť cicavcov (Mammalia) vo vývine živočíchov je podmienená pomerne veľkým mozgom a vyššou inteligenciou. Osídlili prakticky celú zemeguľu a prispôsoblil sa najrozmanitejším životným podmienkam ...

Sú to stavovce so stálov teplotou tela. Telo majú pokryté srsťou, ktorá je tepelným izolátorom. Koža obsahuje množstvo kožných žliaz. Zárodok sa väčšinou vyvíja v tele matky, mláďa sa po narodení živí materským mliekom.

Pozri tiež:  

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)