Ďatlovce (Piciformes)

Ďateľ Ďatlovce (Piciformes) tvoria veľkú skupinu vtákov s mocným, dlátovitým zobákom, jazyk majú dlhý a vysunuteľný. Nohy sú krátke a šplhavé. Obývajú zalesné oblasti všetkých svetadielov okrem Austrálie.

Ďatlovité (Picidae) sa vyznačujú veľkou hlavou, tenkým silným krkom a dlhým, rovným zobákom. Hniezdne dutiny si vydlabú sami, do neho znášajú samičky 2 - 8 bielych lesklých vajec. Krátke nohy s dlhými prstami, z ktorých dva sú obrátené dopredu a dva dozadu, ako aj veľkými polmesiacovými pazúrmi sú prispôsobené na lezenie po kmeňoch stromov.

Juhoafrický zemný ďateľ je jediný zo 179 druhov, ktorý nepreklopáva kmene stromov, ale presekáva tvrdú kôru bahna, aby sa dostal k zemným červom a podobným spôsobom si robí aj hniezdo. Ostatné ďatle hniezdia v dutinách stromov.

Tukan Tukanovité (Rhamphastidae) sú pozoruhodné vtáky žijúce v korunách stromov pralesov Strednej a Južnej Ameriky. Ľahko ich spoznáme podľa neobyčajne pestro sfrabeného mohutného zobáka, ktorý je na okraji pílkovito zúbkovaný. Aj pri značnej veľkosti je zobák nezvyčajne ľahký a pritom pevný, lebo je tenkostenný, vytvorený jemnou sieťou kostených lamiel.

Tukany sa živia ovocím a zobákom rozdrvia aj tvrdé škrupiny rôznych plodov. Hniezdia v dutinách stromov, samička kladie dve až štyri biele vajcia.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Ďatlovce (Piciformes)