Dravce (Falconiformes)

Jastrab Dravce (Falconiformes) sú veľmi pohyblivé a mocné vtáky, ktoré sú rozšírené po celom svete. Celá stavba tela prezrádza veľkú silu. Hlavu mávajú veľkú, zvyčajne guľatú, krk krátky a silný, trup krátky a pevný najmä v prsnej časti. Zobák majú krátky s vyklenutou, hákovito zahnutou čeľusťou. Na nohách majú vyvinuté mocné pazúry, ktoré sú tiež hákovito zahnuté a sú nielem výborným chytacím ústrojom, ale aj účinnou zbraňou.

Zo zmyslových ústrojov vynikajú najmä oči, kým čuch majú menej vyvinutý. Sú predovšetkým mäsožravé, svoju korisť lovia vo dne. Hniezdia v prvých jarných mesiacoch a to len raz do roka.

Väčšina dravcov má široké tupo zakončené krídla, napr. jastrab veľký (Accipiter gentilis), kaňa sivá (Circus cyanues), myšiak hôrny (Buteo buteo) (foto) a haje (Milvus spp.). S divou živelnosťou sa vrhajú na korisť a prekvapia ju nečakaným útokom. Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) sa kĺzavým letom vznáša nízko nad zemou a prudko sa vrhá na vyhliadnutú obeť.

Sokolovité (Falconidae) sú dravce s dlhými, úzkymi, ostro formovanými krídlami. Patrí k nim napr. pustovka (Falco tinnuunculus). Neobyčajne obratným a bystrým lovcom je sokol sťahovavý (Falco peregrinus), ktorého často používali v sokoliarstve.

Orly žijú vo všetkých oblastiach veta okrem Nového Zélandu a Antarktídy. Sú to veľké vtáky s mohutným zobákom a nohami operenými až po prsty. Hniezdo si robia na skalách i v korunách stromov. Orol skalný (Aquila chrysaetos) žije v Európe, miernom pásme Ázie, severozápadnej Afrike a v Severnej Amerike. Obýva skalné končiare a bralá, menej ihličnaté lesy. Živia sa prevažne cicavcami do veľkosti srnčiat.

Orol krikľavý (Aquila pomarina) je pravidelným hniezdičom na Slovensku. Je sťahovavým vtákom, jedince zo Slovenska zimujú v Sýrii, Zimbabwe, Zambii a Libanone. Na hniezdiská prilietavajú v polovici apríla, odlietajú koncom septembra.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Dravce (Falconiformes)