Drsnokožce (Chodrichtyes)

raja Drsnokožce (Chodrichtyes) ako raje a žraloky majú kostru viac chrupkovitú ako kostenú. Táto veľmi stará skupina sa vyvinula pred 300 miliónmi rokov. Telo rají je sploštené, ale piliare, majú štíhle telo ako žraloky a sú vlastne prechodnými formami medzi žralokmi a rajami.

Žraloky tvoria starobylú skupinu rýb. Kostru majú chupkovitú a kostenú. Podobne ako raje, ktoré sú im najviac príbuzné, majú žraloky hrubú kožu a na nej drobné, zúbkom podobné plakoidné šupiny. Sú to zväčša pôvabný plavci, nevedia sa však tak rýchlo obrátiť a zastaviť ako kostnaté ryby. Pozri žraloky a raje.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Drsnokožce (Chodrichtyes)