Hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus)

hatéria Hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) pripomína vzhľadom aj schopnosťou regenerácie strateného chvosta jašterice, vnútornou stavbou sa však od nich natoľko líši, že ju zaraďujeme do osobitného radu plazov. Je jediný žijúci zástupca vymretého radu Rhynchocephalia, hojného a veľmi rozšíreného v triase a jure pred 250 mil. rokov. Vyskytuje sa jedine na Novom Zélande a to na niekoľkých malých ostrovčekoch.

Hatérie žijú na pustých a studených stanovištiach. V hlbokom humuse pod stromami si vyhrabávajú nory a často sa o ne delia s malými morskými vtákmi. Aj napriek chladu sú aktívne prevažne v noci a majú zo všetkých žijúcich plazov najnižšiu teplotnú hranicu aktivity (11 stupňov Celzia). Možno aj vysoký vek, ktorého sa hatérie dožívajú (až 77 rokov) súvisí s nízkou teplotou prostredia, v ktorom žijú.

Pozri plazy, jaštery, korytnačky, krokodíly, hady.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Plazy (Reptilia)
Rad: Rhynchocephalia
Druh: Hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus)