Hmyzožravce (Insectivora)

Hmyzožravce (Insectivora) sú malé až stredne veľké živočíchy, ktoré považujeme z vývojového hľadiska za najstaršie placentárne cicavce. Rad hmyzožravcov zahŕňa celkove 8 čeľadí, z toho u nás žijú zástupcovia troch.

krt Krtovité (Talpidae) sú cicavce blízko príbuzné piskorom. Sú dokonale prispôsobené životu pod zemou a zriedka vychádzajú na povrch. Ich predné krátke, široké a silné končatiny sú premenené na účinné nástroje, uspôsobené na hrabanie pod zemou. U nás je najznámejší krt obyčajný (Talpa europaea, ktorý na rozdiel od iných druhov nie je celkom slepý.

Ježe (Erinceus spp.) počítame medzi najstaršie známe skupiny cicavcov. Už pichliače, ktoré sú premenenou srsťou, sú veľmi starobylým znakom. Jež bledý (Erinaceus europaeus) je rozšírený po celej Európe a v severnej Ázii. Ničí veľké množstvá hmyzu a zemných hlodavcov, živí sa tiež obojživelníkmi a plazmi. Ježe sú činné za súmraku a v noci. V zime sa ukladá na hlboký zimný spánok, na zimu si nerobí zásoby. jež

Piskorovité (Soricidae) patria k najmenším cicavcom a vzhľadom pripomínajú myši. Niektoré druhy vážia v dospelosti iba 3 gramy. Skoro všetci príslušníci tejo čeľade sa živia hmyzom a zemnými červami. Pohybujú sa veľmi bystro a preto spotrebujú denne aj dva razy viac potravy ako sami vážia. Z európskych druhov je najznámejší piskor obyčajný (Sorex araneus).

Pozri tiež:  

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Živorodce (Theria)
Nadrad: Placentovce (Eutheria, Monodelphia)
Rad: Hmyzožravce (Insectivora)