Holubovce (Columbiformes)

Holub divý Holubovce (Columbiformes) sú vtáky rozšírené po celom svete s výnimkov arktických oblastí. Väčšina voľne žijúcich druhov hniezdi a zdržuje sa na stromoch. Holubovce ľahko a vytrvalo lietajú a dobre chodia. Niektoré druhy denne vykonávajú dlhé cesty za potravou alebo vodou.

Zobák majú slabý, pri koreni zhrubnutý. Žijú v pároch. Výstelka hrvoľa samcov i samíc produkuje "hrvoľové mlieko", ktorým rodičia kŕmia mláďatá. Naše domáce holuby sa vyšľachtili z juhoeurópskeho holuba divého (Columba livia), ktorý obýva skoro všetky skalné steny pozdĺž Stredozemného mora. Holubice znášajú jedno, najviac dve vajíčka, v sedení sa striedajú obaja rodičia.

Spomedzi európskych druhov je najväčší holub hrivnák Columaba palumbus. Na hlave, šiji a na hrdle je tmavomodrý a na ostatných častiach svetlomodrý až sivý. Starým hollubom sa oklo krku tvorí golier.

K stromovým holubom patria aj hrdličky (Streptopelia spp.). Majú štíhle telo s malou hlavou, dlhými krídlami a chvostom. Veľkú časť Európy obýva hrdlička poľná (Streptopelia turtur) s charakteristických cukrovaním.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Holubovce (Columbiformes)