Jaštery (Sauria)

jašterica Na celom svete žije asi 2800 druhov jašterov. V teplých oblastiach sa s jaštermi stretávame skoro všade. S výnimkou studených pásem žijú jaštery vo všetkých kútoch Zeme a vyskytujú sa od morskej hladiny až po hranicu večného snehu.

Jaštery sú známe od druhohôr (jura). V dobe pred asi 130 mil. rokov sa už fosilné druhy ponášali na jaštery dneška. Výnimkou boli veľké morské jaštery, z ktorých sa pravdepodobne vyvinuli dnešné varany.

chameleón Chameleóny (Chamelaeleo spp.) patria k najčudnejším jašterom a plazom vôbec. Asi 85 druhov žije v Afrike a na Madagaskare, jedn druh sa vyskytuje v južnom Španielsku a v Palestíne, jeden v Indii a na Cejlóne a dva druhy na Arabskom polosrove. Pravé chameleóny sú schopné meniť farbu od zelenej cez hnedú, žltú, bielu, červenú až po čiernu. Vedia však meniť aj kresbu.

Pozri varanovité, plazy, hatérie, korytnačky, krokodíly, hady.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Plazy (Reptilia)
Rad: Jaštery (Sauria)