Kapry (Cypriniformes)

Kaprovité (Cyprinidae)

lieň Táto čeľaď zahŕňa asi 1200 druhov rýb. Mnohé sú celkom malé a známe ako tzv. biele laebo burinové ryby, iné zas ako športovo lovené ryby. Kaprovité ryby nemajú zuby v čelustiach, ale rad pažerákových zubov, ktorými filtrujú a rozomieľajú potravu. Niektoré z drobných druhov kaprovitých rybiek sú známe aj ako akváriové rybky. Rad veľkých druhov tejto čeľade sa pestuje v rybníkoch v Ázii. Dôležitou stolovou rybou v Indii je katla, ktorá sa živí rozkladajúcimi sa rastlinami, riasami a drobnými živočíchmi. Dôležitým čínskym druhom je amúr biely, ktorý žerie akýkoľvek rastlinný materiál.

Medzi najdôležitejšie kaprovité ryby u nás patrí mrena riečna (Barbus barbus), jalec halvatý (Leuciscus cephalus), plotica obyčajná (Rutilus rutilus), pleskáč vysoký (Abramis brama), karas obyčajný (Gobio gobio), lieň obyčajný (Tinca tinca) (na obrázku) a iné.

Najznámejším druhom je však kapor obyčajný (Carpio carpio). Podľa vyvinutia šupín rozoznávame bešupinatú, lysú a šupinatú formu.

Sumcovité (Siluridae)

Sumec obyčajný (Silurus glanis) je v našich vodách jediným zástupcom ináč početnej čeľade sumcovitých rýb (Siluridae). Viac druhov sumcov žije v afrických a amerických vodách. Pozri sumce.

Sumčekovité (Ictaluridae)

Sumček krpatý sa k nám dostal na sklonku minulého storočia zo Severnej Ameriky. V Európe sa miestami veľmi rozmnožil. Dorastá do 2 kg, obyčajne ani nie štvrtinu. Sumček je všežravý a odolný voči znečisteniu vody. Je nežiadúcim druhom v našich vodách.

Pĺžovité (Cobitidae)

Pĺžovité predstavujú u nás malé rybky s fúzikmi, ako sú napríklad čík obyčajný, slíž obyčajný a pĺž obyčajný. Slúžia ako potrava dravých rýb.

Pozri tiež:

Ryby
Jesetery
Ostrieže
Pichľavky
Slede
Tresky
Úhory

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Ryby (Osteichthyes)
Rad: Kapry (Cypriniformes)