Korytnačky (Testudinata)

kareta Charakteristickým znakom korytnačiek je pancier, ktorý pokrýva takmer celé telo. Všetky korytačky kladú vajíčka. Aj korytnačky morské, ktoré sú najviac prispôsobené životu vo vode, musia v čase kladenia vajec vyjsť na súš. Dnešné korytnačky sú v dospelosti bezzubé, obe čeľuste im pokrýva rohovinová pošva, horná čeľusť nie je pohyblivá. Chvost korytnačiek je veľmi krátky. Všetky korytačky majú pancier pozostávajúci z chrbtovej (carapex) a brušnej (plastrón) časti.

Poznáme asi 230 druhov korytnačiek, ktorézhruba rozdeľujeme na dve skupiny: skrytohlavé a skrytokrké. Korytnačky sa dožívajú veľmi vysokého veku.

Pozri plazy, hatérie, jaštery, krokodíly, hady.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Plazy (Reptilia)
Rad: Korytnačky (Testudinata)