Krakle (Coraciiformes)

Krakle (Coraciiformes) sú pestrých farieb, nohy majú krátky behák, prsty sú pri koreni čiatočne zrastené. Zahŕňajú čeľade: krakľovité (Coraciadidae), rybárikovité (Alcedinidae), včelárikovité (Meropidae) a dudkovité (Upupidae).

Rybárik  Rybárikovité (Alcedinidae) sa vyznačujú dlhým, rovným a ostrým zobákom. Všetky druhy žijú blízko vôd a pozdĺž nich prenikajú vysoko do hôd aj nadol, až po morské pobrežie. Sú to samotárske vtáky, žijú po jednom alebo v pároch a okrem času párenia sa túlajú. Najlepšie sa cítia pri vode, kde z vyvýšeného miesta striehnu na ryby. Ak zbadajú korisť, vrhnú sa do vody, potápajú sa, ba aj trochu plávajú.

Modrozelený rybárik obyčajný (Alcedo atthis) žije na brehoch našich vôd v lete i v zime. Živí sa drobnejšími rybami, ak však uloví priveľkú korisť, ktorú nevie zhltnúť, vopchá si ju do hltana a potom čaká, kým sa časť strávi a uvoľní tak miesto pre zvyšok, ktorý zatiaľ trčí zo zobáka von. Dudok

Dudok obyčajný (Upupa epops) obýva mierne a tropické pásma Európy, Ázie a Afriky. Hniezdi aj u nás. Charakteristickým znakom druhu je chochlík z vejárovite postavených pier a dlhší, tenký, nadol ohnutý zobák. Rád sa usadzuje v priestoroch, kde sa striedajú polia a lúky a malými lesmi, ale najmä bízko pasienkov, lebo z trusu dobytka vyberá larvy hmyzu.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Krakle (Coraciiformes)