Krokodíly (Loricata)

aligator Krokodíly (Loricata) boli minulých geologických obdobiach veľmi rozšírenou skupinou plazov, ale dodnes prežilo iba 23 druhov. Väčšina dnešných krokodílov žije v riekach a o žiadnom z nich nie je známe, žeby presiahol dĺžku 7 m.

Všetky krokodíly (pravé krokodíly, aligátory, kajmany a gaviály) majú dlhé papule a mocné čeľuste. Vyzerajú ako obrovské jašterice, na tele však nemajú šupiny, ale veľké rohovinové doštičky. Predstihujú všetky plazy tým, že majú štvorkomorovové srdce ako vtáky a cicavce.

Mnoho druhov pravých krokodílov žije v teplých poloslaných alebo slaných vodách celého sveta.

Aligátory (Alligator spp.). Poznáme dva druhy pravých aligátorov, ktoré sú nápadné areálmi svojho rozšírenia. Aligátor šťukopyský (Alligator mississippiens) žije v juhovýchodných oblastiach Spojených štátov, aligátor čínsky (Alligator sinensis) zas vo východnej Číne.

Pozri plazy, hatérie, korytnačky, jaštery, hady.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Plazy (Reptilia)
Rad: Krokodíly (Loricata)