Kruhoústnice (Cyclostomata)

kruhoustnice Kruhoústnice (Cyclostomata) patria k najprimitívnejšej skupine stavovcov vôbec. Rozornávame dva rady kruhoústnic, sliznatkovité a minohovité. Kostru majú chrupkovitú, ale nemajú šupiny ani párne plutvy. Ústa majú kruhovité, bez čeľustí, prispôsobené na cicanie. Vnútri majú rohovinové zuby a drsný jazyk.

Najväčší európsky druh mihuľa morská , ktorá dorastá do dĺžky 90 cm a žije na oboch brehoch Atlantického oceánu i vo všetkých európskych moriach okrem Čierneho. V dobe neresenia vniká do riek, miesto na kladenie ikier si dôkladne upraví a po nakladení ikier zahynie. Larvy sú slepé, bezzubé, červovitého tvaru a dospievajú za 4 - 6 rokov.
Minoha morská žije ako cudzopasník rýb. Keď boli Veľké jazerá v Amerike spojené s morom kanálom, vnikli do nich mihule a zničili tamojšie rybárstvo.

Mihuľa riečna, ktorá je hrubá asi ako palec dorastá do dĺžky 40 cm. Podobne ako minoha aj táto mihuľa putuje proti prúdu riek na neresiská. Jej larvy sa vyvíjajú 3-5 rokov. Pozri minohy (Petromyzones).

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Kruhoústnice (Cyclostomata)