Kukučky (Cuculiformes)

Kukučka Kukučky (Cuculiformes) tvoria samostatný rad vtákov, do ktorého patí 127 druhov. Sú rozšírené skoro na celom svete. Jednotlivé druhy kukučiek sa od seba líšia výzorom i správaním. Sú to pomerne štíhle dlhochvosté vtáky, väčšina z nich ťažkopádne lieta. Zväčša sú to stromové vtáky a žijú prevažne v lesoch. Dva prsty na node smerujú dopredu a dva dozadu, čo im umožňuje dobre sa prichytiť konárov. Majú hlboko rozoklaný zobák, krídla sú dlhé, chvost klinovitý. Takmer všetky majú pozoruhodnú hniezdnu biológiu, ktorá vyústila do známeho hniezdneho parazitizmu.

U nás žije kukučka obyčajná (Cuculus canorus), ktorá je sťahovavá. Prichádza k nám koncom marca a ostáva tu do septembra. Kladie vajcia do hniezd iných vtákov (spevavcov) v pomerne dlhých intervaloch. Ničí veľké množstvo chlpatých húseníc, ktorým sa ostatné hmyzožravé vtáky vyhýbajú.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Kukučky (Cuculiformes)