Hrabavce (Kury) (Galliformes)

Páv korunkatý Hrabavce (Galliformes) sú znakove dobre vymedzeným radom suchozemských vtákov. Vyznačujú sa bohatým operením bez páperia a výrazným pohlavným dimorfizmom. Samce majú oveľa pestrejšie zafarbenie a sú väčšie než samice. Zobák majú mocný s mierne ohnutou čeľusťou. Nohy sú pevne stavané, sú vhodné na chodenie a hrabanie. Let hrabavcov sa pokladá za slabý, ale napr. prepelice lietajú dobre. Hniezdia na zemi, o hniezdenie sa stará iba samica. Živia sa živočíšnou i rastlinnou potravou, mnohé sú ničiteľmi škodlivého hmyzu.

Kura domáca (Gallus domesticus) pochádza z kury divej (Gallus gallus), žijúcej dnes v južnej Ázii, z ktorej ju vypestovali už pred viacerými tisícročiami.

Lesné kury predstavujú ekologickú skupinu drsnonohých kúr, do ktorej rátame hlucháne, tetrovy a jariabky. Sú to nesťahové vtáky, žijú v lesoch severnej pologule.

Bažant zlatý Bažanty sú lesné kurovité vtáky s dlhým chvostom, pôvodom z Ázie. V Európe žije bažant obyčajný (Phasianus colchicus) v niekoľkých poddruhoch. Skvostný bažant zlatý (Chrysolophus pictus) žije v Zabajkalsku a v Číne. Zlatožltý golier mu siaha až na golier. U nás ho však nájdeme v ZOO.

Páv korunkatý (Pavo cristatus) je najväčší kurovitý vták, blízky príbuzný bažantom. Žije v lesoch a húšťavách hornatých krajov v Indii a na Cejlóne. Ako okrasný vták sa chová na celom svete.

Prepelice sú najmenšie kurovité vtáky. Rozšírené sú takmer po celom svete a patria k obľúbeným ozdobným aj poľovným vtákom.

Jarabica poľná (Perdix perdix) je drobná poľná kura, obýva voľné polia s dostatočným rastlinným krytom. V našich krajoch sú hojné vďaka starostlivosti poľovníkov.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Kury (Galliformes)