Mloky (Caudata)

Mloky (Caudata) tvoria jedinú skupinu obojživelníkov s dobre vyvinutým chvostom v dospelosti. Pre tvar tela ich často zamieňame s jaštericami, ktoré patria medzi plazy. Mloky však majú vlhkú kožu bez šupín, nemajú nozdry a nikdy nemajú na predných nohách viac ako 4 prsty. Skupina mlokov obsahuje asi 250 druhov. Hojné sú na severnej pologuli, najmä v Severnej Amerike.

Ako iné obojživelníky, aj mloky potrebujú pre život dostatok vlahy, neznášajú horúčavy. Veľkosť mlokov sa pohybuje od drobných, len 2 cm dlhých živočíchov až po tažké, 1,5 m dlhé obludy.

Mloky nemajú bubienok ani stredné ucho, takže nevnímajú zvuky šíriace sa vzduchom, zato reagujú na záchvevy pôdy. Dobre vyvinutý čuch im je dôležitým pomocníkom pri vyhľadávaní potravy. Niektoré suchozemské druhy vyhľadávajú potravu aj zrakom. Všetky mloky sú mäsožravé, pokúšajú sa zožrať všetko, čo je dosť malé na to,aby to mohli prehltnúť: hmyz, červy a iné drobné živočíchy, živé či mŕtve.

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) dosahuje dĺžku 15 až 20 cm. Má nápadné čiernožlté výstražné zafarbenie tela, širokú hlavu a za očami nápadné zoskupenie jedových žliaz. Cez ďeň sa ukrýva pod kameňmi a drevom, v noci vylieza z úkrytov za potravou. Živý sa červami, slimákmi a hmyzom. Pozri obojživelníky.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Obojživelníky (Amphibia)
Rad: Mloky (Caudata)