Obojživelníky (Amphibia)

Skokan Obojživelníky (Amphibia) sú stavovce so žľaznatou kožou a s premenlivou teplotou tela. Rozmnožujú sa vajíčkami, ktoré znášajú do vody, z nich sa vyvíjajú larvy - žubrienky. Larvy dýchajú žiabrami, dospelé pľúcnymi vakmi, čiastočne aj kožou. Larvy prekonávajú po určitom čase vývoja premenu na definitívneho živočícha, ktorý žije suchozemským spôsobom života. Väčšina obojživelníkov žije vo vlhkých trópoch, za polárnym kruhom sa vyskytuje len niekoľko druhov. Druhy žijúce v strednej Európe prespávajú zimu v úkrytoch alebo na dne vôd, kde teplota neklesá pod -0,5O C.

V súčastnosti sa počet druhov žijúcich na Zemi odhaduje na 2000. V Európe žijú druhy z radu mlokov (Caudata) a žiab (Ecaudata).

Dnešné obojživelníky sa líšia hlavne tvarom tela. Červone nemajú nohy a podobajú sa červom. Mloky sú štíhle, dlhochvosté a majú 4 nohy, žabám chýba chvost. Vo fosilných skupinách sa nachádzali ešte aj iné typy, najpozoruhodnejšie boli tie, ktoré mali široké telo a podivne sformovanú hlavu.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Obojživelníky (Amphibia)