Ostrieže (Perciformes)

Ostriežovité (Percidae)

sardela Ostriežovité predstavujú veľkú skupinu sladkovodných rýb, zastúpenú v Európe napr. ostiežom riečnym (Perca fluviatilis). V Európe patrí k najznámejším sladkovodným rybám, nežije v Španielsku a Portugalsku, ale na východe zasahuje do Kaspického mora.

Ostiež riečny (na obrázku) dáva prednosť pomaly tečúcim vodám a jazerám. Žije v kŕdľoch a číha na drobné ryby, červy alebo aj na larvy hmyzu, ktorými sa živí. Od marca do mája sa ostrieže združujú na neresenie a kladú na vodné rastliny aj na dno povrazce ikier.

K ostriežovitým rybám patrí aj zubáč obyčajný (Lucioperca lucioperca), ktorý narastie až do dĺžky 1 m. Rozšírený je v jazerách a väčších riekach severnej a strednej Európy.

Ostráčovité (Centrarchidae)

Ostráčovité zahrňujú sladkovodné ryby, ktoré sa pôvodne vyskytovali iba v Severnej Amerike. Koncom 19. storočia boli dovezené do sladkých vôd Európy a dostali sa aj do Ázie, ba dokonca aj do Afriky. U nás sa aklimatizovala ostračka losovitá (Micropterus salmoides) a slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus).

Pozri tiež:

Ryby
Jesetery
Kapry
Pichľavky
Slede
Tresky
Úhory

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Ryby (Osteichthyes)
Rad: Ostrieže (Perciformes)