Papagáje (Psittaciformes)

Ara Papagáje (Psittaciformes) sú vtáky so silným a zahroteným zobákom, ktorý je vďaka osobitej stavbe čeľuste podnebia veľmi pohyblivý. Ďalej ich charakterizujú kliešťovité nohy s prvým a štrvtým prstom obráteným dozadu a dvoma prostrednými dopredu.

Rozšírené sú po všetkých tropických oblastiach sveta. živia sa rôznymi plodmi, semenami, korienkami a hľuzami, ba aj šťavou kvetov, hmyzom a inými drobnými živočíchmi. Novozélandský nestor kea (Nestor notabilis) sa živí aj mäsom uhynutej zveri.

Niektoré druhy hniezdia ako ďatle v dutinách stromov, iné zas v zemných dierach, ale aj na skalnatých útesoch a na voľných priestranstvách. Mnohé druhy žijú v pralesoch, iné zas v otvorených krajinách, v stepiach a púšťach, ako aj vo vysokohorských polohách. Páry žijú v trvalom zväzku po celý život. O potomstvo sa starajú obaja rodičia, ale okrem času hniezdenia žije prevažná časť druhov v kŕdľoch.

Druhy rodu ara (Ara spp.) amazoňanov (Amazona spp.) a agapornisov (Agapornis spp.) žijú v Strednej a Južnej Amerike. Austrália a Nová Guinea sú domovom papagájov z čeľade lori (Loriinae spp.), kakadu (Cacatuinae spp.) a mnohých druhov papagájcov (Melopsittacus spp.).

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Papagáje (Psittaciformes)