Párnokopytníky (Artiodactyla)

Sviňa divá Párnokopytníky (Artiodactyla) majú tretí a štvrtý prst najväčšie vyvinuté, sú zakončené kopytami. Zahŕňajú podrady neprežúvavce a prežúvavce.

Podrad: Neprežúvavce (Nonruminartia)

Hrochovité (Hippopotamidae) tvoria malú čeľaď cicavcov, ktorá zahrňuje iba dva africké druhy. Patrí sem hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), veľké, zavalité zviera s hladkou kožou, dobre prispôsobené životu vo vode. Dorastený samec je až 4,5 metra dlhý a dosahuje váhu až 4 tony. Je to spoločenské zviera, žije v malých skupinách. Hroch je vynikajúcim plavcom, prsty má spojené plávacou blanou, pod vodou vydrží najviac štyri minúty. Potravu vychádza hľadať na zem v noci, živí sa najmä trávou a trstinou, ktorá rastie okolo vody.

Sviňovité (Suidae) majú telo viac alebo menej zarastené hustými štetinami a nos predĺžený do rypáka. Mnohé majú vyčnievajúce očné zuby, ktoré sú zvyčajne zahnuté nahor ako hákovité kly. Rozšírené sú po celom svete okrem Austrálie. Najradšej žijú vo vlhkých a močaristých lesom, kde môžu váľať v bahne. Sviňa divá (Sus scrofa) obýva Európu a Áziu a pravdepodobne je predkom svine domácej. Zvyčajne býva čierna, často sa združuje do čried. Diviačice mávajú 6 až 8 pozdĺžne pásikatých prasiatok, ktoré dva týždne starostlivo opatrujú vo vystlanom ležovisku.

Ťava jednohrbá Podrad: Prežúvavce (Ruminartia)

Ťavovité (Camelidae). Poznáme dva druhy ťiav, to ťavu dvojhrbú (Camelus bactrianus), ktorá sa chová od činy po Turecko a ťavu jednohrbú (Camelus dromedarius), známu z púští Arábie a Egypta. Okrem malých zvyškov divo žijúcich stád v púšti Gobi sú dnes ťavy domácimi zvieratami.

Jeleňovité (Cervidae) sú pomerne veľké parohaté prežúvavce, rozšírené skoro po celom svete okrem väčšej časti Afriky a Austrálie. Všetky jelene sú bylinožravce. Najvýznamnejším druhom je jeleň hôrny (Cervus elaphus), ktorý žije takmer v celej Európe. Je až 2,2 metra dlhý a váži 250 kg.

Turovité (Bividae) Byvoly sú mohutné tury, ktoré žijú v teplých oblastiach Ázie a Afriky. Antilopy sú pôvabné štíhlonohé a dutorohé prežúvavce s kráykou srsťou, ktoré žijú na stepiach a na trávnatých oblastiach Afriky a južnej Ázie.

Pozri tiež:

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Živorodce (Theria)
Nadrad: Placentovce (Eutheria, Monodelphia)
Rad: Párnokopytníky (Artiodactyla)