Plazy (Reptilia)

Kareta Plazy (Reptilia) sú stavovce s premenlivou telesnou teplotou, dobre prispôsobené životu na suchej zemi. Zrohovatená pokožka na tele vytvára šupiny alebo štítky. Celý život dýchajú pľúcami.

Zárodky sa vyvíjajú vo vajíčkach v zárodočných obaloch. Vajíčka znášajú do humóznej alebo piesočnatej pôdy. Niektoré druhy, ktoré žijú v nepriaznivých podmienkach sú živorodé. Vyvíjajú sa priamo, bez premeny. Žijú na suchej zemi alebo sa druhotne prispôsobili aj životu v mori i sladkej vode.

Najväčšie množstvo druhov žije v tropických a subtropických oblastiach, za severný polárny kruh zasahujú iba tri druhy. V súčasnosti sa počet druhov odhaduje na 4500.

Pozri hatérie, korytnačky, krokodíly, hady a jaštery.

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Plazy (Reptilia)