Potáplice (Gaviiformes)

Potáplica Potáplice (Gaviiformes) predstavujú dobre ohraničený rad vtákov dokonale prispôsobených vodnému životu. Vodu takmer neopúšťajú, s výnimkou obdobia, v ktorom hniezdia. Sú to dosť veľké vtáky (asi ako veľké kačice), pretiahnutého, takmer valcovitého tela, s nohami posunutými ďaleko dozadu.

Výborne plávajú pri dosť hlbokom ponore tela a znamenite sa ponárajú, pohyb na suchu je ťažkopádny. Dospelé potáplice sa živia výlučne rybami.

Rozšírené sú v polárnych a severných oblastiach Európy, Ázie a Ameriky. Do radu patria 4 druhy. Najmenšia je potáplica malá (Gavia stellata). Hniezdi na malých jazierkach blízko brehu a často odletuje na more za potravou. Ďalšou je potáplica stredná (Gavia arctica), ktorá hniezdi na väčších jezerách severnej Európy a Ázie, sibírske rasy majú biely zobák. V strednej Európe sa zastavujú pri jarnom a jesennom ťahu a časť populácie tu na väčších vodách aj zimuje.

Všetky potáplice sa ozývajú tajuplným kvílením. Najznámejšou je potáplica veľká (Gavia immer) práve pre čudné smejivé kvílenie.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Potáplice (Gaviiformes)