Primáty (Primates)

pavián Primáty (Primates) tvoria rad cicavcov, do ktorého sa zaradil aj človek. Rad sa rozdeľuje na dva podrady: poloopice (Prosimiae) a opice vlastné (Antropoidea) kam patria aj ľudoopice a človek.

Primáty predstavujú veľkú skupinu prevažne stromových živočíchov, ktoré majú dlhé ramená a nohy. Na nohách majú po päť prstov, zväčša s ploskými nechtami. Palec má väčšina postavený kolmo k ostatným prstom, čo im umožňuje rôzne úkony. Všetky primáty majú dobrý zrak a oči smerujú dopredu. Mozog majú veľký s osobitne rozvintou prednou časťou. Živia sa ovocím a semenami, ale niektoré druhy sú mäsožravé.

Pravé opice, ľudoopice a človek tvoria skupinu primátov, známu ako antropoidy. Ľudoopice nemajú chvost ani lícne vrecká. Patria k nim gibóny, šimpanzy, orangutany a gorily.

Pozri tiež:

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Živorodce (Theria)
Nadrad: Placentovce (Eutheria, Monodelphia)
Rad: Primáty (Primates)