Pštrosy (Struthiones)

pštros Pštrosy (Struthiones) patria medzi nelietajúce a najväčšie dnes žijúce vtáky. Samce vážia niekedy aj vyše 150 kg. Žijú v kŕdľoch na stepiach a polopúšťach Afriky a Arábie, ale kedysi dávno obývali aj južné oblasti Európy, Ázie a celú Afriku.

Pštrosy sú výborní bežci, na mohutných nohách majú po dva prsty, z nich vnútorný je vyzbrojený veľkým pazúrom. Hlavu, krk ako aj hrubé holene majú takmer holé. Krídla sa im silne zredukovali. Počas hniezdenia žijú páry osobitne. Do hniezda, ktoré do piesku vyhĺbi samec, kladie samička 12 - 15 takmer 2 kg ťažkých bielych vajec. Sedia na nich obaja rodičia, prípadne len samec. Najčastejšie sa zachraňujú útekom. Bežia rýchlo a vytrvalo a v nebezpečenstve sú schopné prebehnúť aj 60 km za hodinu.

Nandu (Rheae), veľké nelietajúce vtáky, obývajú juhoamerické pampy. Podobajú sa pštrosom, sú však menšie a krídla majú lepšie vyvinuté. Na nohách majú tri prsty a vedia dobre plávať. Samec žije vždy s viacerými samicami, ktoré znášajú vajcia do toho istého hniezda. Každá samica znesie až 15 vajec, vysedí ich však samec, ktorý potom mláďatá aj vodí. Živí sa prevažne rastlinnou potravou, ale aj hmyzom, plazmi, ba aj malými cicavcami.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Pštrosy (Struthiones)