Ryby (Pisces)

Losos Rybami súborne nazývame všetky studenokrvné čeľustnaté stavovce, ktoré majú plutvové párové končatiny a dýchajú aj v dospelosti žiabrami pripojenými k žiabrovým oblúkom.

Ryby tvoria medzi stavovcami najpočetnejšiu skupinu, doposiaľ bolo popísaných okolo 20 000 rozličných druhov, väčšinou morských. V slovenských vodách žije asi 70 druhov rýb. Kostnaté ryby sú rozšírené vo všetkých typoch vôd našej planéty.

V európskych sladkých vodách žijú len zástupcovia podtriedy kostnatých rýb (Osteichthyes), ktoré majú kostru viac alebo menej skostnatenú. Žiabrovú dutinu majú po oboch stranách hlavy prikrytú žiabrovými viečkami - skrelami, ktoré sú vystužené kosťami. Telo kostnatých rýb je obyčajne pokryté šupinami alebo kostenými platničkami.

Na Slovensku žijúce rady:

Jesetery
Kapry
Ostrieže
Pichľavky
Slede
Tresky
Úhory

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Ryby (Osteichthyes)
Podtrieda: Lúčoplutvé (Actinopterigii)