Slabozubce (Edentata)

Leňoch dvojprstý Slabozubce (Edentata) majú redukovaný chrup, niektoré sú bezzubé. Zuby majú degenerované bez koreňov a bez skloviny. Žijú len v Južnej a Strednej Amerike. Patria sem čeľade leňochovité, mravčiarovité, pásavcovité.

Leňochovité (Bradypodidae) sú na pohľad tupé, lenivé cicavce, obývajúce tropické lesy Stednej a Južnej Ameriky. Žijú na stromoch, kde sa živia lístim. Spia tak, že visia chrbtom nadol, zachytené na konári dlhými, hákovitými pazúrmi. V dlhej srsti, a to najmä v období dažďov, im rastú zelené riasy, ktoré dávajú leňochom zelenú kryciu farbu. Leňoch dvojprstý (Choloeous didactylus) má na predných nohách dva prsty, leňoch trojprstý (Bradypus tridactylus) má tri prsty. Obidva druhy majú na prstoch dlhé mohutné pazúry, ktorými sa môžu zakvačiť o konáre a pohodlne visieť.

Mravčiarovité (Myrmecophagidae) sú ťažkopádne vyzerajúce bezzubé cicavce s dlhým lepkavým jazykom, ktorým chytajú termity a mravce. Väčšina mravčiarov žije v tropických lesoch a močaristých húšťavách Strednej a Južnej Ameriky. Mravčiar veľký (Myrmecophaga jubata) meria skoro 2,5 m, ale asi polovicu dĺžky tvorí huňatý chvost. Na predných nohách má silné zakrivené pazúry, ktorými otváva tvrdé kopy, vybudované tropickými termitmi. Potravu vyhľadáva v noci, cez deň spí skútený do klbka, prikrytý huňatým chvostom.

Pásavcovté (Dasypodidae) žijú len v Amerike. Sú to pozoruhodné cicavce, pokryté pancierom z rohovinových platničiek. Platničky sú v radoch a sú od seba oddelené mäkkou kožou. Novonarodené mláďatá majú pancier mäkký, čím sú staršie, tým mu koža panciera viac tvrdne. Majú veľa jednoduchých zubov, živia sa mravcami a iným hmyzom, niekedy žerú aj rastliny. Pred nepriateľom sa chránia skrútením sa do panciera. Pásavec obrovský (Priodontes gigas) obýva tropické lesy Južnej Ameriky. Vrátane chvosta je až 1,5 metra dlhý. Stredné pazúry na predných nohách má značne predĺžené a tieto používa na rozhrabávanie termitích hniezd.

Pozri tiež:  

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Živorodce (Theria)
Nadrad: Placentovce (Eutheria, Monodelphia)
Rad: Slabozubce (Edentata)