Tresky (Gadiformes)

treska Čeľaď obsahuje mnoho druhov významných pre rybárstvo v moriach severnej pologule. Tresky žijú hlavne vo vodách studeného a mierneho pásma a sú okrem jedného druhu (pozri mieň obyčajný) morské ryby.

Najdôležitejším a najväčším druhom tejto čeľade je treska obyčajná (Gadus morrhua). Vyskytuje sa na oboch stranách Atlantického oceánu. Treska dosahuje váhu vyše 90 kg a dĺžku 1,8 m. Bežne lovené tresky sú však oveľa menšie a vážia najviac 11 kg.

Pozri tiež:

Ryby
Jesetery
Kapry
Ostrieže
Pichľavky
Slede
Úhory

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Ryby (Pisces)
Rad: Tresky (Gadiformes)
Čeľaď: Treskovité (Gadidae)