Úhory (Anguilliformes)

úhor Úhory sú ryby, ktoré majú hadovito predĺžené telo. Prostriedkom tela sa im tiahne chrbtová plutva, ktorá neprerušene pokračuje až na koniec tela ako plutva predchvostová, chvostovú a brušnú plutvu nemajú. Plutvy sú mäkké a bezlúče. Celé telo majú pokryté šupinami, ale niektoré druhy majú holé, sliznaté telo.

Zo sladkovodných druhov je najzaujímavejší úhor sťahovavý (Anguilla anguilla ). Veľmi zaujímavá je cesta, ktorú podniká úhor z vôd Európy až do Altantického oceánu, kde kladie ikry. Úhor je teda sťahovavá ryba a v čase neresenia, na rozdiel od lososa, opúšťa rieky a sťahuje sa do mora.

Pozri tiež:

Ryby
Jesetery
Kapry
Ostrieže
Pichľavky
Slede
Tresky

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Ryby (Pisces)
Rad: Úhory (Anguilliformes)
Čeľaď: Úhorovité (Anguillidae)