Vačkovce (Metatheria, Marsupialia)

Kengura Vačkovce (Metatheria, Marsupialia). Vajíčka samíc sú veľké a bohaté na žĺtok. Rodia nedokonalo vyvinuté mláďatá, ktoré ďalší vývin prekonávajú vo vaku, v ňom sú pevne prisaté k mliečnym bradavkám. Pravá placenta je slabo vyvinutá alebo chýba. Žijú v rozličnom prostredí: v zemi, na stromoch, na lúkach, v lesoch. Primitívnu stavbu má ešte mozog, ktorý je málo zbrázdený. Telesná teplota mierne kolíše.

Kengurovité (Macropodidae) sú svojou postavou svojrázne cicavce. Bedrovú časť tela majú nezvyčajne mocne vyvinutú, čo súvisí s mohutnými, na skákanie prispôsobenými zadnými nohami a masívnym, svalnatým chvostom, ktorý im pomáha pri skákaní. Rozšírené sú v Austrálii a na Novej Guinei, na trávnatých rovinách, kde sa živia trávou a lístím. Združujú sa v čriedach.

Vačicovité (Didelphidae) tvoria početnú čeľaď vačkovcov, rožšírené sú iba v Amerike. Vak na bruchu má väčšina druhov dobre vyvinutý, iba niektorým zakrpatel a ostali z neho len dva melé záhyby kože. Vačicovité sú nočné zvieratá veľkosti od myši po mačku. Mnohé vedia liezť po stromoch a celé hodiny vydržia nehybne visieť na lapavom Vačica chvoste. Mláďatá sa rodia malé a nedokonale vyvinuté. V jednom vrhu ich býva až 18, ale vývoj vo vaku, kde sú prisaté na mliečnych bradavkách, prežije neraz iba polovica.

V Austrálii sa vyskytujúci krtovec pieskový (Notoryctes typholps) vyzerá ako krt, no v skutočnosti je to vačkovec s brušným vakom, v ktorom nosí mláďa. Žije v zemi, oči mu zvonku nevidno, má krásnu zlatožltú srsť. Živí sa mravcami a larvami hmyzu.

Pozri tiež:  

Vajcorodce
Vačkovce
Hmyzožravce
Netopiere
Letuchy
Slabozubce
Hrabáče
Hlodavce
Dvojitozubce
Plutvonožce
Veľryby
Sirény
Mäsožravce
Chobotnatce
Nepárnokopytníky
Párnokopytníky
Primáty

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Živorodce (Theria)
Nadrad: Vačkovce (Metatheria, Marsupialia)