Veslonožce (Pelecaniformes)

Kormorán Kormorány (Phalacrocorax spp.) sú veslonožce štíhleho tela s malou hlavou a tenkým krkom, veľké asi ako hus. Na konci zobáka majú pevné hák a na hrdle roztiahnuteľné vrecko.

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) je vodný vták veľkosti kačice. Obýva vnútrozemské vody všetkých kontinentov. Hniezdi v kolóniách, hniezda z konárov stavia na vysokých stromoch. Ich potrava sa skladá takmer výlučne z rýb.

Pelikánovité (Pelecanidae) sú veľké rybožravé vodné vtáky, žijúce v teplých oblastiach celého sveta. Charakteristický je mohutný, podberákovitý zobák s veľkým vreckom na dolnej čeľusti. Keď lietajú, sú veľmi pôvabné, hoci na zemi sa pohybujú nemotorne. Pelikány biele (Pelecanus erythrorhynchos) žijúce v Severnej Amerike, sa živia výlučne rybami. Sú zaujímavé najmä tým, že usporiadávajú spoločné rybolovy, ktoré majú dobre zkoordinované.

Sulovité (Sulidae) sú veslonohé morské vtáky, obývajú teplejšie a mierne oblasti. Tvar tela majú torpédovitý, zobák taký dlhý ako hlavu a krídla neobyčajne dlhé. Najznámejší druh je sula biela (Sula bassana).

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Veslonožce (Pelecaniformes)