Vtáky (Aves)

Lelek Dnešné vtáky sú dokonale prispôsobené pohybu v povetrí. Zníženie telesnej hmotnosti vtákov je podmienené stavbou kostry, kože, telesným pokryvom - perím a vývojom vzduchových vakov.

Peria vyrastá z kože ako rohovinový produkt. Peria vypadáva a nahrádza sa novým, väčšina vtákov pŕchne perie raz do roka. Všetky vtáky pri vzlete prudko mávajú krídlami, ale keď sú už vo vzduchu lietajú rôznym spôsobom, rozlišujeme let veslovací a kĺzavý.

Vtáčia kostra je oveľa ľahšia ako kostra ostatných stavovcov. Viaceré dlhé a silné kosti sú duté (pneumatizované). Podobne ako cicavce aj vtáky dýchajú pľúcami, vzduch do zásoby si naberajú do vzdušných vakov. 

Patria sem rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Podrieda: Pravé vtáky (Neornithes, Ornithurae)