Zúbkozobce (Anseriformes)

Labute Kačice (Anatidae) tvoria najpočetnejšiu skupinu zúbkozobcov, sú známe po celom svete, dosiaľ bolo opísaných asi 118 druhov. Všetky sú vodnými vtákmi a na nohách medzi prstami majú plávaciu blanu. Na suchej zemi sú nemotorné, ale vo vode sa pohybujú ľahko. Potravu si vyhľadávajú prekutávaním dna.

Kačica divá (Anas platyrhynchos) dosahuje veľkosť 58 cm. Je pôvodcom domácich kačíc. Obýva stojaté vody v Európe, v miernom pásme Ázie a na západe Severnej Ameriky.

Labute (Cygnus spp.) sú najväčšie vodné vtáky. Krátke hrubé nohy, umiestnené priveľmi vzadu, im sťažujú chôdzu po zemi, kde sa pohybujú veľmi ťarbavo. Dlhý krk používajú na prehľadávanie dna.

Husi (Anser spp.) bývajú väčšie ako kačice, majú vyšší a silnejší zobák, krk aj nohy majú dlhšie. Viac času trávia na zemi ako na vode. Najvýznamnejši druh je hus divá (Anser anser), ktorá je predkom európskej husi domácej a jediným druhom, ktorý hniezdi aj v strednej Európe.

Pozri ďalšie rady:  

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Zúbkozobce (Anseriformes)