O autoroch Naša práca ŠVOČ Košice ŠVOČ Bratislava ŠVOČ Martin Aktuálne informácie Zverejnite sa
via Medica

Táto www stránka vznikla z potreby spropagovať študentskú vedeckú činnosť v oblasti medicíny. Nájdete tu zozbierané študentské vedecké práce z univerzít v Košiciach, Bratislave a v Martine ako aj rôzne iné aktivity a aktuálne informácie z oblasti medicínskeho diania. K dispozícii sú abstrakty všetkých prác a plné verzie aj s obrazovou prílohou víťazných prác. Autormi sú študenti medicíny, ktorí sa vedeckej činnosti venujú od roku 1997.


O autoroch || Naša práca || ŠVOČ Košice || ŠVOČ Bratislava || ŠVOČ Martin || Konferencie || Naše príspevky || Zverejnite sa || Kontakt || Amsterdam