O autoroch Naša práca ŠVOČ Košice ŠVOČ Bratislava ŠVOČ Martin Konferencie Zverejnite sa
via Medica

O autoroch

Medicína je vec lásky a jej cieľ je človek a čo ľúbime, to si buď zotročíme, alebo sa staneme jej otrokom.

P. Strauss

Sme študenti LF UPJŠ v Košiciach, ktorí sa okrem „suchého" štúdia od jesene 1997 venujú aj vedeckej práci. Všetko to začalo a ďalej pokračuje na Ústave histológie a embryológie LF v Košiciach, ktorého prednosta Doc. MVDr. M.Pomfy, CSc nás ako prvý zasvätil do tajov vedeckej práce a naďalej nás v nej podporuje. Vačšina z nás inklinuje k chirurgii, čo bolo aj prvotným podnetom k tejto mimoškolskej aktivite, takže vo všetkých naších prácach je na ňu kladený veľký dôraz. Možme sa už pochváliť aj viacerými úspechmi. V školskom roku 1998/99 sme sa s prácou: Autotransplantácia sleziny po traumatickom poranení umiestnili na prvom mieste ŠVOČ na našej fakulte a postúpili sme do Česko-Slovenského kola v Brne, kde sme obsadili 3. miesto. Zároveň sme boli akceptovaní na 10. Európsku študentskú konferenciu v Berlíne. Táto práca bola uverejnená aj v časopise Českej spoločnosti HPB chirurgie. Naša ďalšia experimentálna štúdia Experimentálne ovplyvnenie P/R poškodenia pri autotransplantácii obličky vyhrala prvé miesta na fakultnom kole ŠVOČ, na Českej a Slovenskej študentskej vedeckej konferencii a na 5. medzinárodnej študentskej konferencii vo Wroclawe, kde sme získali ako jediní aj cenu rektora za vynikajúcu prácu. Okrem toho sme s prácou vystúpili aj na 11. Európskej študentskej konferencii v Berlíne, na medzinárodnej konferencii vo Varšave, na 3. Slovenskom traumatologickom kongrese a 3. Slovenskom transplantačnom kongrese s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Práca bola taktiež publikovaná v HPB bulletine. V zatiaľ poslednom školskom roku 2000/2001 sme vyprodukovali štyri samostatné výskumné projekty, s ktorými sme na fakultnom kole ŠVOČ získali 1., 2. a 4. miesto a postup na medzinárodné konferencie.

No predstavovať si nás ako štyroch „knihomoľov" by bolo mierne povedané nesprávne. Aj my žijeme 100% bujarým študentským životom aj keď nám naňho zostáva iba 10% času priemerného medika.

Týmto spôsobom sa chceme poďakovat všetkým, ktorí nás tolerujú a pomáhaju nám, hlavne Doc.M. Pomfymu.

Peter „shiwi" Baláž
1.12.1975
e-mail: balazp@post.cz
Stanislav „jashyn" Jackanin
13.12.1975
e-mail: jackanin@post.cz
Ivan „matil" Matia
4.4.1978
e-mail: matiaml@post.cz
Peter „cubo" Jakubík
20.4.1977
e-mail: jakubikpeter@hotmail.com
Slavomír "rocky" Rokošný
10.3.1978
e-mail: sali.ro@post.cz
Ján "kitchi" Kišš
10.3.1978
e-mail: kiss@post.cz
webmaster: www.zone.sk
Ondrej Pastírik
e-mail: ondrik@region.sk


O autoroch || Naša práca || ŠVOČ Košice || ŠVOČ Bratislava || ŠVOČ Martin || Konferencie || Naše príspevky || Zverejnite sa || Kontakt