O autoroch Naša práca ŠVOČ Košice ŠVOČ Bratislava ŠVOČ Martin Konferencie Nase prispevky Zverejnite sa
via Medica

Naša práca

Pracujeme v oblasti experimentálnej chirurgie na Ústave histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach, kde máme k dispozícii operačný trakt. Jeho súčasťou je okrem kompletne vybaveného operačného sálu aj centrálny zverinec, pooperačná a odberová miestnosť, pitevňa, inšpekčná izba a laboratórium. Na ústave je možnosť vyšetrenia ASTRUP a spracovanie odobratých tkanív svetelnou a elektrónovou mikroskopiou. Študenti si zabezpečili mikrobiologické, biochemické a imunohistochemické vyšetrenia odobratých vzoriek, ako aj vyšetrenia zvierat RTG, urografiou, vylučovacou renografiou a dynamickou gamagrafiou. Spolupracovali aj s Tkanivovou bankou a Ústavom patológie LF UPJŠ. Experimentálnymi zvieratami používanými na tomto ústave sú psy a krysy. Práca s nimi je v súlade so Strassburgskou dohodou o manipulácii s experimentálnymi zvieratami.
Všetky operačné výkony sú prevádzané v aseptických podmienkach približujúcich sa podmienkam na bežných humánnych operačných sáloch.

Operačný sál
Pohľad na operačný sál.

Riešené projekty


O autoroch || Naša práca || ŠVOČ Košice || ŠVOČ Bratislava || ŠVOČ Martin || Konferencie || Naše príspevky || Zverejnite sa || Kontakt