O autoroch Naša práca ŠVOČ Košice ŠVOČ Bratislava ŠVOČ Martin Konferencie Zverejnite sa
via Medica

Zverejnite sa!

V prípade záujmu o uverejnenie abstraktu Vašej vedeckej práce na tejto www stránke, Vás prosíme o zaslanie údajov uvedených vo vzorovom formulári.

Adresa fakulty:

Mená autorov:

Kontaktná adresa:

Mená školiteľov:

Názov pracoviska:

Názov práce:

Prezentácia v roku:

Abstrakt práce:
Rozsah max. 20 riadkov, 70 znakov v riadku

Pozn.: Prosíme dodať uvedené údaje na diskete 3/5 alebo e-mailom vo formáte MS Word 7.0 alebo textovom súbore.


O autoroch || Naša práca || ŠVOČ Košice || ŠVOČ Bratislava || ŠVOČ Martin || Konferencie || Naše príspevky || Zverejnite sa || Kontakt